Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trương Quyền

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Phú
Nguyễn Văn Phú

Ngày sinh: 11/6/1970

Trình độ :Thạc sĩ Quản lý Giáo Dục

Phó Hiệu trưởng

Trần La San
Trần La San

Ngày sinh: 14/12/1974

Trình độ :Cử Nhân

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Phạm Nguyễn Thanh Lan
Phạm Nguyễn Thanh Lan

Ngày sinh: 30/4/1971

Trình độ :Đại học