Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trương Quyền

Phần mềm máy tính - computer software

5/7/2021 20:29

Một bộ máy vi tính muốn hoạt động được không chỉ có phần cứng (Computer Hardware) mà còn cần đến một thành phần nữa gọi là phần mềm (software). Phần mềm ...

Lịch sử nước ta

2/8/2020 0:0

Bài thơ "Lịch sử nước ta" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài thơ được sáng tác năm 1942, ca ngợi những trang sử vẻ vang của dân tộc từ thời Hồng Bàng dựng ...

Vững Tin Việt Nam

4/11/2020 0:0

Thông qua MV này, ekip thực hiện hi vọng có thể gửi đến một món quà tinh thần, thay cho lời cảm ơn đến lực lượng các chiến sĩ tuyến đầu của cuộc chiến ...

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86