Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trương Quyền
Thứ hai, 5/7/2021, 20:29
Lượt đọc: 193

PHẦN MỀM MÁY TÍNH - COMPUTER SOFTWARE

Một bộ máy vi tính muốn hoạt động được không chỉ có phần cứng (Computer Hardware) mà còn cần đến một thành phần nữa gọi là phần mềm (software). Phần mềm (software) là một khái niệm trừu tượng, ta không thể cầm nắm được nó, nó chỉ tồn tại trên các thiết bị lưu trữ (đĩa cứng, đĩa mềm, flash disk, CD, DVD v.v...), ta chỉ có thể biết sự tồn tại của nó khi nó thể hiện trên màn hình vi tính hoặc khi thực thi một tác vụ nào đó.


Hình minh họa

         Một bộ máy vi tính muốn hoạt động được không chỉ có phần cứng (Computer Hardware) mà còn cần đến một thành phần nữa gọi là phần mềm (software). Phần mềm máy vi tính là tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị nhằm tự động thực hiện nhiệm vụ xử lý thông tin. Khác với phần cứng (hardware) là ta có thể cầm nắm được nó còn phần mềm (software) là một khái niệm trừu tượng, ta không thể cầm nắm được nó, nó chỉ tồn tại trên các thiết bị lưu trữ (đĩa cứng, đĩa mềm, flash disk, CD, DVD v.v...), ta chỉ có thể biết sự tồn tại của nó khi nó thể hiện trên màn hình vi tính hoặc khi thực thi một tác vụ nào đó mà thôi.
         
         Phần mềm máy vi tính được phân làm hai loại:
                  1. Phần mềm hệ thống:  là phần mềm máy vi tính thiết kế cho việc vận hành và điều khiển phần cứng máy vi tính và cung cấp nền tảng cho việc chạy phần mềm ứng dụng. Phần mềm hệ thống bao gồm hệ điều hành (Operating System - viết tắt là OS) như Microsoft Windows, Mac OS, Linux v.v... chạy trên máy vi tính; các hệ điều hành chạy trên điện thoại thông minh (smartphone) như Android, Blackberry, iOS, Windows Phone v.v... và một số phần mềm tiện ích khác giúp cho việc quản lý và bảo vệ máy vi tính.
                  2. Phần mềm ứng dụng (Application software): là các phần mềm máy vi tính thiết kế cho việc xử lý thông tin cụ thể nào đó như xử lý văn bản (Notepad, Microsoft Ofice v.v...); xử lý hình ảnh (Paint, Photoshop v.v...); xử lý âm thanh (Soạn nhạc, phối âm, Media player, v.v...); trình duyệt web (Egge, Mozilla, Chrome v.v...)...

         ♦Trong quy trình cài đặt phần mềm trên máy vi tính hệ điều hành phải được cài đặt đầu tiên trước khi cài đặt các phần mềm ứng dụng khác. Một bộ máy vi tính chỉ cần cài một hệ điều hành là đủ cho tất cả các phần mềm ứng dụng khác..


Cấu trúc phân loại phần cứng và phần mềm trên máy vi tính

         ◘ Làm bài tập

  MAI ANH VŨ


Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88