Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trương Quyền
Thứ năm, 2/9/2021, 21:0
Lượt đọc: 137

DANH SÁCH HỌC SINH PHÂN VÀO LỚP 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.3
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG QUYỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2A
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Lâm Thị Kim Thanh
Lớp cũ: 1A
SĐT: 0937433368
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7950586759 Bùi Hoàng Thiên An 19/10/2014 Nữ TPHCM
2 7950586828 Phan Ngọc Nhã An 20/11/2014 Nữ Bình Định
3 7950586943 Bùi Lê Thùy Anh 30/04/2014 Nữ TPHCM
4 4936560234 Lê Khả Anh 21/02/2014 Nam TPHCM
5 7950586958 Phan Hoàng Châu 26/08/2014 Nữ TPHCM
6 7950586966 Nguyễn Linh Chi 03/12/2014 Nữ TPHCM
7 7950586972 Trương Nguyễn Xuyến Chi 07/06/2014 Nữ
8 7950586768 Hoàng Ngọc Hương Giang 18/03/2014 Nữ TPHCM
9 7950586777 Hồ Nguyễn Khánh Hà 11/11/2014 Nữ TPHCM
10 7950586783 Mai Quốc Huy 28/09/2014 Nam TPHCM
11 7950586787 Nguyễn Trần Đăng Khoa 06/02/2014 Nam TPHCM
12 4925000038 Nguyễn Anh Khôi 14/02/2014 Nam TPHCM
13 7950586798 Trần Phương Linh 15/09/2014 Nữ TPHCM
14 7950586807 Nguyễn Tường Long 20/07/2014 Nam TPHCM
15 7950586811 Trần Hoàng Minh 09/07/2014 Nam
16 7950586823 Nguyễn Tường Nam 23/01/2014 Nam TPHCM
17 7927263018 Đoàn Hồng Ngọc 02/10/2014 Nữ
18 7950586839 Nguyễn Trọng Bảo Ngọc 26/01/2014 Nữ TPHCM
19 7950586845 Trịnh Lê Xuân Nguyên 04/10/2014 Nữ TPHCM
20 7950586851 Ngô Thiện Nhân 04/05/2014 Nam TPHCM
21 7950586859 Trang Bảo Như 17/10/2014 Nữ
22 7950586867 Trương Tuấn Phong 03/08/2014 Nam TPHCM
23 7950586872 Lưu Minh Phú 06/09/2014 Nam TPHCM
24 7950586886 Nguyễn Đắc Quỳnh Phương 18/10/2014 Nữ TPHCM
25 7950586893 Trần Nguyễn Minh Tâm 09/06/2014 Nữ TPHCM
26 7950586915 Nguyễn Hoài Nhất Thương 09/03/2014 Nữ TPHCM
27 7936560255 Phạm Duy Tiến 10/02/2014 Nam
28 7950586911 Trần Minh Tiến 03/05/2014 Nam
29 7934994586 Đỗ Phương Bảo Trân 09/08/2014 Nữ TPHCM
30 7942687142 Huỳnh Trí 10/10/2014 Nam TPHCM
31 7959191002 Nguyễn Minh Triết 07/02/2014 Nam TPHCM
32 7950586936 Tăng Hiển Vinh 21/07/2014 Nam TPHCM
33 7950586932 Huỳnh Ngọc Thiên Vương 10/08/2014 Nam TPHCM
34 7244431233 Đoàn Nhật Vy 14/09/2014 Nữ TPHCM
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2B
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Đỗ Ánh Quyên
Lớp cũ: 1G
SĐT: 0982236507
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7941868937 Hoàng Huy Anh 25/12/2014 Nam TP.HCM
2 7950586904 Phan Vũ Thiên Ân 27/07/2014 Nam TP.HCM
3 7950586832 Trương Thiên Ân 01/12/2014 Nam TP.HCM
4 3634761249 Đinh Chí Dũng 20/10/2014 Nam TP.HCM
5 7950586948 Vũ Thanh Hà 05/11/2014 Nữ TP.HCM
6 7950586963 Nguyễn Quốc Hào 22/05/2014 Nam TP.HCM
7 7950586955 Trần Ngọc Gia Hân 24/08/2014 Nữ TP.HCM
8 7950586781 Nguyễn Duy Khang 14/04/2014 Nam TP.HCM
9 7950586975 Phạm Tuấn Khang 21/01/2014 Nam TP.HCM
10 7934761255 Trần Phúc Nguyên Khang 24/02/2014 Nam
11 7950586772 Vũ Lê Tuấn Khang 28/11/2013 Nam TP.HCM
12 7932166977 Trần Đăng Khoa 31/10/2014 Nam TP.HCM
13 7925926045 Phó Đăng Khôi 18/10/2014 Nam TP.HCM
14 7941855962 Nguyễn Gia Kiệt 14/11/2014 Nam TP.HCM
15 7950586809 Võ Nguyễn Ánh Kim 11/11/2014 Nữ Tp.HCM
16 7950586970 Nguyễn Gia Kỳ 11/08/2014 Nam TP.HCM
17 7927263012 Phan Bảo Long 24/09/2014 Nam TP.HCM
18 7950586820 Ngô Nguyễn Quang Minh 20/10/2014 Nam TP.HCM
19 7950586825 Dụng Thanh Nashi 12/09/2014 Nữ TP.HCM
20 7927263016 Trần Thảo Ngân 17/10/2014 Nữ TP.HCM
21 7950586843 Nguyễn Hoàng Nghi 14/11/2014 Nữ TP.HCM
22 7950586850 Nguyễn Hoàng Nguyên 14/11/2014 Nam TP.HCM
23 7950586856 Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên 10/03/2014 Nữ TP.HCM
24 7950586864 Nguyễn Hoàng Trọng Nhân 29/11/2014 Nam TP.HCM
25 7950586871 Lê Tuấn Phát 10/02/2014 Nam TP.HCM
26 7950586876 Lê Hà Thiên Phúc 25/09/2014 Nam Tỉnh Hải Dương
27 7950586883 Diệp Tâm 22/11/2014 Nữ TP.HCM
28 7950586891 Nguyễn Ngọc Băng Tâm 25/11/2014 Nữ TP.hcm
29 7950586897 Trần Tuệ Tâm 06/01/2014 Nữ Bến Tre
30 7943522623 Ngô Nguyễn Như Thảo 02/12/2013 Nữ Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
31 7950586918 Nguyễn Tiến Thuận 31/08/2014 Nam TP.HCM
32 7950586908 Lại Nguyễn Minh Tú 16/03/2014 Nữ TP.HCM
33 7950586922 Ngô Hoàng Hải Yến 10/10/2014 Nữ TP.HCM
34 7926032905 Nguyễn Lương Hoàng Yến 17/05/2014 Nữ
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2C
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Nguyễn Thị Vân Hiền
Lớp cũ: 1C
SĐT: 0933188550
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7950586762 Nguyễn Tấn An 20/02/2014 Nam TP.HCM
2 7950586830 Phan Trương Thiên An 15/05/2014 Nữ TP.HCM
3 7927262998 Nguyễn Hoàng Duy Anh 30/06/2014 Nam TP.HCM
4 7950586940 Lê Khánh Chi 02/06/2014 Nữ TP.HCM
5 7950586945 Tống Ngọc Gia Hân 11/09/2014 Nữ TP.HCM
6 7950586952 Đỗ Trung Hiếu 08/09/2014 Nam TP.HCM
7 7950586968 Nguyễn Gia Huy 09/05/2014 Nam TP.HCM
8 7942138596 Phan Gia Huy 05/08/2014 Nam TP.HCM
9 7926018232 Trương Đức Huy 15/01/2014 Nam TP.HCM
10 7950586960 Mai Ngọc Thiên Hương 25/08/2014 Nữ TP.HCM
11 7950586779 Nguyễn Phương Khanh 07/09/2014 Nữ TP.HCM
12 7950586785 Đỗ Phước Khánh 19/01/2014 Nam TP.HCM
13 7950586789 Nguyễn Đăng Khôi 02/08/2014 Nam TP.HCM
14 7940553133 Hoàng Minh 13/09/2014 Nam TP.HCM
15 7950586800 Vũ Nhật Minh 04/07/2014 Nam TP.HCM
16 7950586813 Lê Tuệ Nghi 20/04/2014 Nữ TP.HCM
17 7942141390 Nguyễn Bình Nguyên 13/08/2014 Nam TP.HCM
18 7950586836 Nguyễn Phúc Nhân 16/08/2014 Nam TP.HCM
19 7950586841 Nguyễn Nhã Như 04/11/2014 Nữ TP.HCM
20 7950586847 Trần Ngọc Hoàng Oanh 04/08/2014 Nữ
21 7950586853 Đặng Gia Phú 24/09/2014 Nam TP.HCM
22 7950586861 Đỗ Minh Phương 29/10/2014 Nữ TP.HCM
23 7925926070 Lê Anh Quân 23/09/2014 Nam
24 7950586874 Trần Đặng Minh Quân 20/07/2014 Nam TP.HCM
25 7950586880 Nguyễn Thiện Tâm 17/02/2013 Nam TP.HCM
26 7950586895 Nguyễn Khánh Toàn 31/03/2014 Nam TP.HCM
27 7932180742 Phan Nguyễn Bảo Trân 29/01/2014 Nữ TP.HCM
28 7920997779 Lý Gia Tuệ 27/10/2014 Nữ
29 7942213272 Lê Long Kiết Tường 17/05/2014 Nam TP.HCM
30 7950586920 Nguyễn Thanh Thảo Uyên 09/03/2014 Nữ TP.HCM
31 7950586925 Hứa Nhã Văn 24/11/2014 Nữ TP.HCM
32 7950586928 Mai Ngọc Nhã Ý 25/08/2014 Nữ TP.HCM
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2D
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Thầy Trần Duy Tân
Lớp cũ: 1E
SĐT: 0938220817
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7950586764 Trần Khải An 10/09/2014 Nam Tp HCM
2 7950586831 Vũ Ngọc Quỳnh Anh 13/12/2014 Nữ Tp HCM
3 8232942122 Nguyễn Xuân Bình 07/12/2014 Nam Tp HCM
4 7950586903 Phạm Dương Hoàng Diễm 29/07/2014 Nữ Tp HCM
5 7926032850 Trần Minh Tài Đức 25/08/2014 Nam Tp HCM
6 7950586954 Nguyễn Đỗ Nhật Hào 10/09/2014 Nam Tp HCM
7 7950586947 Nguyễn Gia Hân 05/02/2014 Nữ TP HCM
8 7950586962 Hoàng An Khang 09/08/2014 Nam Tp HCM
9 7950586771 Ngô Minh Khang 25/07/2014 Nam Tp HCM
10 7950586969 Nguyễn Kỳ Khang 23/12/2014 Nam Tp Đà Nẵng
11 7950586974 Vũ Duy Khang 02/01/2014 Nam Tp HCM
12 7950586780 Nguyễn Đăng Khôi 28/10/2014 Nam Tp HCM
13 7950586786 Trần Minh Khôi 11/10/2014 Nam Tp HCM
14 7950586796 Trần Ngọc Bảo Lam 05/01/2014 Nữ Tp HCM
15 7950586803 Hoàng Ngọc Ly 22/12/2014 Nữ Hoa Kỳ, New York
16 7932711628 Lê Bảo Minh 25/02/2014 Nam Tp HCM
17 7950586815 Trương Hải My 18/12/2014 Nữ Tp HCM
18 7932403470 Nguyễn Bảo Nam 07/07/2014 Nam Tp HCM
19 7926018247 Trần Ngọc Nhã Nghi 11/11/2014 Nữ Tp HCM
20 7950586849 Phạm Dương Thiên Phú 24/09/2014 Nam Tp HCM
21 7950586863 Nguyễn Thiên Phúc 01/12/2014 Nam Tp HCM
22 7950586870 Phan Thuỵ Kim Phương 02/04/2013 Nữ Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
23 7942142031 Vũ Hoàng Quân 17/12/2014 Nam Tp HCM
24 7950586882 Võ Hoàng Thục Quyên 24/11/2013 Nữ Tp HCM
25 7950586890 Nguyễn Tấn Thành 01/05/2014 Nam Tp HCM
26 7950586896 Nguyễn Hoàng Thảo Trang 16/07/2014 Nữ Tp HCM
27 7950586907 Nguyễn Thanh Trung 27/08/2014 Nam Tp HCM
28 7932183631 Mai Bùi Nhật Trường 27/01/2014 Nam Tp HCM
29 7950586921 Nguyễn Hoàng Quỳnh Vy 21/05/2014 Nữ TP HCM
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2E
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Lê Hoàng Thùy
Lớp cũ: 1D
SĐT: 0909807952
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7950586763 Nguyễn Viết Bảo An 12/10/2014 Nam TPHCM
2 HS mới Nguyễn Hoàng Bảo Anh 2/17/2014 Nam
3 7942622759 Lê Phương Anh 07/02/2014 Nữ
4 7950586902 Đinh Gia Bảo 11/01/2014 Nam TPHCM
5 7927263003 Lê Ngọc Bảo Châu 21/04/2014 Nữ TPHCM
6 7950586946 Đào Phúc Điền 09/07/2014 Nam
7 7927258487 Vương Quỳnh Chi 03/4/2014 Nữ TPHCM
8 7950586953 Nguyễn Ngọc Bảo Hà 23/03/2014 Nữ TPHCM
9 7950586961 Bùi Phạm Bảo Hân 24/03/2014 Nữ TPHCM
10 7905163474 Hà Nhật Khả Hân 01/09/2014 Nữ
11 7932711632 Bùi Đức Huy 07/05/2014 Nam TPHCM
12 7927258491 Lê Bảo Huy 06/08/2014 Nam TPHCM
13 7950586770 Trần Gia Huy 27/07/2014 Nam
14 7950586790 Nguyễn Anh Khoa 25/09/2014 Nam TPHCM
15 7950586795 Trần Minh Khôi 26/11/2014 Nam TPHCM
16 7950586802 Nguyễn Minh Khuê 18/03/2014 Nữ TPHCM
17 7927258509 Nguyễn Duy Khương 05/09/2014 Nam TPHCM
18 7950586819 Nguyễn Trần Lâm 14/04/2014 Nam
19 7937885362 Nguyễn Ngọc Khả Ly 07/04/2014 Nữ TPHCM
20 7950586842 Phạm Bình Minh 12/10/2014 Nam TPHCM
21 7950586837 Trần Nhật Minh 26/06/2014 Nam TPHCM
22 7950586848 Trương Nguyễn Kim Ngân 10/06/2014 Nữ Khánh Hoà
23 7932711627 Nguyễn Khánh Ngọc 01/10/2014 Nữ TPHCM
24 7950586869 Phù Uyển Nhi 29/08/2014 Nữ TPHCM
25 7950586875 Nguyễn Nina 04/01/2014 Nữ Cộng Hoà Séc
26 7950586881 Đặng Minh Phát 04/12/2014 Nam TPHCM
27 7950586889 Hứa Gia Phúc 06/01/2014 Nam TPHCM
28 7942141922 Phạm Quang Minh Phúc 12/12/2014 Nam TPHCM
29 7932178663 Đoàn Kim Quyên 26/02/2014 Nữ TPHCM
30 7950586913 Trần Ngọc Thủy Tiên 16/07/2014 Nữ TPHCM
31 7936560258 Lê Tự Minh Trí 26/04/2014 Nam TPHCM
32 7926018277 Đặng Minh Uyên 15/08/2014 Nữ TPHCM
33 7950586929 Phạm Quang Vinh 04/10/2014 Nam TPHCM
34 7950586938 Nguyễn Ngọc Hải Yến 03/08/2014 Nữ TPHCM
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 2G
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Nguyễn Thị Tường Vi
Lớp cũ: 1B
SĐT: 0914024518
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7950586761 Bạch Phúc An 08/02/2014 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
2 7950586829 Nguyễn Thiên An 24/02/2014 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
3 7950586939 Nguyễn Trần Trung Anh 10/08/2014 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
4 7950586901 Trần Ngọc Thiên Ân 14/05/2014 Nữ
5 7950586944 Vũ Trần Thanh Bình 17/10/2014 Nữ Tây Ninh
6 7950586951 Lê Bình Bảo Di 10/03/2014 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
7 7950586959 Nguyễn Kim Ngọc Diệp 30/01/2014 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
8 7950586967 Lương Khả Doanh 16/05/2014 Nữ
9 7950586973 Lê Bảo Hân 07/01/2014 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
10 7950586778 Hoàng Quang Huy 06/03/2014 Nam
11 7950586769 Trần Quang Huy 22/07/2014 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
12 7950586784 Trần Vũ Gia Huy 23/08/2014 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
13 7950586799 Nguyễn Phúc Khang 17/12/2014 Nam
14 7950586812 Hồ Đăng Khoa 25/12/2014 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
15 7950586808 Lê Đăng Khoa 17/09/2014 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
16 7950586817 Lê Anh Khôi 28/06/2014 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
17 7950586824 Nguyễn Mai Ngọc Khuê 07/02/2014 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
18 7950586788 Nguyễn Hạo Khang Kiện 09/09/2014 Nam DakLak
19 7950586793 Trịnh Tuấn Kiệt 31/03/2014 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
20 7950586835 Đào Nhật Minh 22/04/2014 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
21 7950586846 Lê Trọng Nghĩa 04/02/2014 Nam Tây Ninh
22 7950586852 Chu Nam Phong 09/09/2014 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
23 7950586860 Trần Ngọc Quỳnh Phương 04/09/2014 Nữ
24 7950586868 Đinh Trần Bảo Thiên 25/05/2014 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
25 7950586873 Nguyễn Hữu Thiện 01/01/2014 Nam
26 7950586879 Hoàng Minh Thông 21/03/2014 Nam
27 7950586887 Phạm Huỳnh Minh Thư 07/04/2014 Nữ
28 7950586894 Nguyễn An Thy 03/12/2014 Nữ
29 7950586906 Lê Bảo Trâm 02/05/2014 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
30 7950586912 Lê Bảo Trân 02/05/2014 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
31 7950586916 Nguyễn Đoàn Bảo Trân 01/07/2014 Nữ Thành phố Hồ Chí minh
32 7950586924 Trần Ngọc Minh Trí 17/12/2014 Nam
33 7950586919 Phạm Minh Tú 01/09/2014 Nam
34 7950586937 Mai Hoàng Thế Vinh 13/06/2014 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
35 7950586927 Nguyễn Hoàng Thiên Ý 18/05/2014 Nữ
36 7950586933 Phạm Thị Như Ý 08/06/2014 Nữ An Giang

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88