Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trương Quyền
Thứ năm, 2/9/2021, 20:55
Lượt đọc: 150

DANH SÁCH HỌC SINH PHÂN VÀO LỚP 3 - NĂM HỌC 2021 - 2022

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.3
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG QUYỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3A
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Trần Thị Xuân Anh
Lớp cũ: 2A
SĐT: 0384381486
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7943522424 Bùi Linh An 01/03/2013 Nữ Quan Phu nhuan
2 7943522426 Lâm Tường An 20/01/2013 Nữ Quận 1- TP Hồ Chí Minh
3 7943522523 Đặng Phương Anh 12/07/2013 Nữ Quận Tân Bình , thành phố Hồ Chí Minh
4 7943522670 Lê Quỳnh Anh 03/08/2013 Nữ Quan 1
5 7943522673 Vũ Nguyễn Trâm Anh 26/12/2013 Nữ Quận 5- TP Hồ Chí Minh
6 7943522816 Lê Thiên Ân 23/04/2013 Nam
7 7943522754 Hoàng Quốc Bảo 12/06/2013 Nam Quận 1- TP Hồ Chí Minh
8 7943522811 Phạm Dương Thiên Bảo 15/01/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
9 7943522835 Mai Quốc Cường 08/03/2013 Nam
10 7943522821 Nguyễn Thiên Di 03/11/2013 Nữ Quan 5
11 7943522831 Hồ Ngọc Linh Đan 27/01/2013 Nữ Tan binh
12 7943522839 Trần Minh Đức 07/08/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
13 7943522435 Huỳnh Nguyễn Phúc Hà 13/03/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
14 7939600350 Nguyễn Công Trường Hải 30/03/2013 Nam TP Vinh, Nghệ An
15 7943522433 Lý Gia Hân 21/02/2013 Nữ Quan 1
16 7943522443 Phan Ngọc Bảo Hân 09/04/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
17 7943522476 Nguyễn Nhật Huy 02/06/2013 Nam Quan 5
18 7943522470 Nguyễn Võ Gia Huy 02/11/2013 Nam Gia Lai
19 7943522489 Đoàn Huy Khải 09/12/2013 Nam
20 7943522487 Hoàng Lê Khang 01/08/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
21 7943522494 Tăng Võ Minh Khoa 08/04/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
22 7943522501 Hồ Gia Khôi 31/07/2013 Nam Quan 1
23 7943522503 Lê Đăng Khôi 10/10/2013 Nam Quy Nhơn- Bình Định
24 8225392165 Lư Hoàng Minh Khuê 01/09/2013 Nữ Tp Hồ Chí Minh
25 7943522545 Nguyễn Vĩnh Kiên 08/05/2013 Nam Quan 1
26 7943522539 Cao Hoàng Lâm 07/04/2013 Nam Khánh Hòa
27 7943522605 Hoàng Nguyễn Khánh My 24/05/2013 Nữ Quan 5
28 7943522618 Thái Bảo Nam 12/11/2013 Nam Quan 1
29 7943522654 Ngô Vũ Nguyên 14/11/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
30 7943522651 Trần Lê Khôi Nguyên 22/02/2013 Nam Quan 10
31 7943522619 Thái Thiện Nhân 25/11/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
32 7943522682 Bùi Võ Tâm Như 18/06/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
33 7943522665 Lâm Hồng Phúc 17/09/2013 Nam Tp Hồ Chí Minh
34 7943522687 Lê Duy Phúc 15/03/2013 Nam quan 1
35 7943522700 Lương Hà Phương 22/11/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
36 7943522714 Lâm Nguyễn Ngọc Bảo Thy 12/11/2013 Nữ Quận 1- TP Hồ Chí Minh
37 7943522744 Trần Khánh Thy 15/02/2013 Nữ Quan 1
38 7927528969 Bùi Khả Tuệ 29/08/2013 Nữ Quan1
39 7943522727 Nguyễn Đình Tùng 21/04/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
40 7943522707 Phạm Võ Cát Tường 08/04/2013 Nữ Tp Hồ Chí Minh
41 7943522743 Lê Ngọc Nhã Uyên 01/12/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
42 7943522742 Ngô Phương Uyên 06/04/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
43 7943522770 Tống Mai Uyên 26/11/2013 Nữ Quan 1
44 5857374213 Phạm Hoài Lâm Viên 09/04/2013 Nữ Ninh Thuận
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3B
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Lê Thị Hồng Nhung
Lớp cũ: 2E
SĐT: 0902909965
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7926147858 Nguyễn Khang An 27/10/2013 Nam
2 7943522427 Cái Ngọc Quỳnh Anh 20/08/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
3 7943522527 Nguyễn Đăng Quang Anh 13/12/2013 Nam
4 7943522525 Nguyễn Hà Anh 23/02/2013 Nữ TP Hải Dương
5 7943522752 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 03/06/2013 Nam Quan 1
6 7926147879 Nguyễn Khắc Gia Bảo 22/10/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
7 7936132532 Hoàng Hồng Châu 03/02/2013 Nữ
8 7943522822 Vũ Thị Diệp Chi 26/07/2013 Nữ Hà Nội
9 7943522862 Trần Minh Đạt 03/01/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
10 7943522838 Nguyễn Hương Giang 02/07/2013 Nữ Phu nhuan
11 7943522860 Phan Châu Thanh Hà 04/09/2013 Nữ Quận 1- TP Hồ Chí Minh
12 7943522442 Nguyễn Ngọc Gia Hân 27/07/2013 Nữ Quan 1
13 7921846863 Trần Gia Hân 23/10/2013 Nữ Quận 1- TP Hồ Chí Minh
14 7943522462 Lê Trần Trung Hiếu 05/07/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
15 7943522452 Đỗ Đức Khánh Huy 18/10/2013 Nam Quan 5
16 7937415894 Hoàng Gia Huy 07/08/2013 Nam
17 7943522477 Nguyễn Duy Khang 30/01/2013 Nam Quận 1- TP Hồ Chí Minh
18 7926170418 Huỳnh Lê Anh Khôi 02/01/2013 Nam Tp Hồ Chí Minh
19 7943522512 Nguyễn Chu Đăng Khôi 01/03/2013 Nam Vũng Tàu
20 7943522502 Phan Đỗ Nguyên Khôi 08/09/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
21 7948652845 Đỗ Hữu Kiên 12/07/2013 Nam Quận 1- TP Hồ Chí Minh
22 7926213586 Nguyễn Khắc Thiên Lạc 22/01/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
23 7940710017 Hoàng Tiến Lộc 28/06/2013 Nam Thành phố Hồ Chí MInh
24 7943522566 Võ Thiên Minh 22/11/2013 Nam Quan 5
25 7943522606 Ngô Nguyễn Ngọc Nguyên 26/02/2013 Nữ Quấn- TP Hồ Chí Minh
26 7943522662 Lê Thành Nhân 13/05/2013 Nam Quan 1
27 7950586884 Văn Phạm Phương Nhi 29/04/2013 Nữ
28 7943522637 Nguyễn Thanh Phong 18/11/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
29 7943522689 Lý Hoàng Phúc 20/09/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
30 7943522681 Phạm Xuân Gia Phúc 16/03/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
31 7943522713 Đỗ Anh Quân 04/06/2013 Nam quan 5
32 7943522699 Nguyễn Ngọc Quỳnh 22/10/2013 Nữ Quận 1- TP Hồ Chí Minh
33 7943522705 Huỳnh Quang Thịnh 19/06/2013 Nam Quận 1- TP Hồ Chí Minh
34 7943522766 Nguyễn Thụy Hải Triều 25/04/2013 Nữ
35 7943522716 Mai Nguyễn Ánh Vân 10/12/2013 Nữ Tp Hồ Chí Minh
36 7943522747 Lại Đàm Nhật Vinh 05/11/2013 Nam Quận 5- TP Hồ Chí Minh
37 7943522759 Ung Thành Vinh 16/03/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
38 7948652867 Nguyễn Hồng Lê Vy 12/09/2013 Nữ Tp.HCM
39 7943522736 Nguyễn Thị Thanh Xuân 24/04/2013 Nữ Tp Hồ Chí Minh
40 7943522775 Nguyễn Hoàng Thiên Y 20/11/2013 Nữ Quan 1
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3C
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Nguyễn Thị Phượng
Lớp cũ: 2B
SĐT: 0903619655
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7943522672 Nguyễn Phúc Thiên Ân 08/04/2013 Nam Quận 1 , thành phố Hồ Chí Minh
2 7943522824 Nguyễn Bảo Châu 26/01/2013 Nữ Quan 1
3 7943522467 Phạm Thanh Hiền 23/05/2013 Nữ Tân Bình
4 7943522818 Lo Giang Hùng 28/09/2013 Nam Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
5 7943522825 Ngô Gia Huy 26/03/2013 Nam Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh
6 7943522832 Nguyễn Gia Huy 22/01/2013 Nam Quận 1 , thành phố Hồ Chí Minh
7 7943522834 Nguyễn Minh Khánh 02/02/2013 Nam
8 7943522843 Nguyễn Anh Khoa 28/11/2013 Nam Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
9 7943522505 Nguyễn Đăng Khoa 24/10/2013 Nam Tp Hồ Chí Minh
10 7950586773 Vũ Hoàng Anh Kiệt 19/02/2013 Nam
11 7943522865 Nguyễn Hoàng Quỳnh Lam 26/03/2013 Nữ Quận 1 thành phố Hồ Chia Minh
12 7943522438 Lý Hải Linh 26/01/2013 Nữ Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
13 7943522447 Nguyễn Xuân Lộc 17/06/2013 Nam Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
14 7943522454 Trần Hoàng Chiêu Ly 04/08/2013 Nữ Quan 1
15 7943522463 Bùi Bảo My 07/05/2013 Nữ
16 7943522464 Nguyễn Lê Hà My 20/11/2013 Nữ
17 7943522471 Phó Ân Nam 08/02/2013 Nam Quận 1
18 7943522481 Lê Trọng Nghĩa 12/07/2013 Nam Bình Định
19 7943522479 Nguyễn Trần Khánh Ngọc 07/01/2013 Nữ quận 1
20 7943522497 Trần Văn Khôi Nguyên 16/10/2012 Nam Quan 1
21 7943522506 Phạm Gia Nhi 21/02/2013 Nữ Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh
22 7943522515 Huỳnh Trần Kim Oanh 20/08/2013 Nữ Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
23 8324382318 Võ Hoàng Phong 26/09/2013 Nam TP.HCM
24 7959571625 Nguyễn Xuân Phúc 2/6/2013 Nam TP.HCM
25 7943522535 Võ Vương Thiên Phúc 22/10/2013 Nam Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
26 7943522542 Nguyễn Đỗ Y Phụng 05/11/2013 Nữ Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
27 7959191035 Nguyễn Hoàng Phi 3/18/2013 Nữ Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
28 7943522683 Nguyễn Đặng Thiên Quang 13/10/2013 Nam Tp Hồ Chí Minh
29 7943522573 Phạm Đình Quý 22/10/2013 Nam Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh
30 7943522610 Lê Tố Quyên 01/06/2013 Nữ Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh
31 7943522631 Phan Thanh Thuỷ 01/11/2013 Nữ Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh
32 7943522666 Lê Công Nguyên Triều 17/12/2013 Nam Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh
33 7927055443 Nguyễn Vũ Anh Tuấn 05/09/2013 Nam Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
34 7943522691 Nguyễn Khả Uyên 27/12/2013 Nữ Đồng Nai
35 7943522708 Phạm Tú Uyên 15/03/2013 Nữ Quan 1
36 7927577216 Võ Thanh Vân 11/10/2013 Nữ Quan 1
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3D
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Vũ Thị Phương Thúy
Lớp cũ: 2C
SĐT: 0764831111
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7943522522 Đặng Quốc Anh 13/05/2013 Nam Phu Nhuan
2 7950586833 Kiều Gia An 24/08/2013 Nữ
3 7943522756 Thẩm Ngọc Minh Anh 20/11/2013 Nữ
4 7943522674 Bùi Thiên Ân 13/11/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
5 7927499297 Ngụy Đức Cường 06/09/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
6 7943522842 Trần Phượng Duyên 19/08/2013 Nữ
7 7943522434 Phan Nguyễn Minh Hằng 10/02/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
8 7943522857 Lê Ngọc Hân 28/09/2013 Nữ Quan Phu Nhuan
9 7943522444 Nguyễn Gia Hân 10/11/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
10 7943522453 Vũ Ngọc Gia Hân 06/12/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
11 7943522468 Lê Nguyễn Quang Huy 24/06/2013 Nam Gia Dinh
12 7943522478 Trần Chí Khải 28/10/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
13 7943522495 Hoàng Công Gia Khang 06/06/2013 Nam Tp Hồ Chí Minh
14 7943522493 Đặng Quốc Khánh 11/02/2013 Nam Quan 1
15 7943522486 Nguyễn Gia Khiêm 12/07/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
16 7943522510 Nguyễn Minh Khôi 06/07/2013 Nam Hai Phong
17 7943522548 Nguyễn Phước Bảo Kiên 05/05/2013 Nam Tp Hồ Chí Minh
18 7943522540 Phạm Tuấn Kiệt 19/03/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
19 7943522609 Vũ Nguyễn Ngọc Linh 01/01/2013 Nữ Tp Hồ Chí Minh
20 7943522607 Nguyễn Thị Ban Mai 28/06/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
21 7943522620 Bạch Ngọc Minh 10/01/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
22 7943522626 Nguyễn Thị Phương Ngân 15/04/2013 Nữ Quan 1
23 7924317847 Trịnh Phương Nghi 25/02/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
24 7943522655 Dương Phúc Nhi 21/04/2013 Nữ Tp Hồ Chí Minh
25 7943522680 Phạm Ngọc Quỳnh Như 01/11/2013 Nữ Quan 1
26 Trần Ái Phương 22/10/2013 Nữ
27 7943522652 Đoàn Vĩnh Phúc 05/08/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
28 7943522715 Vương Đoàn Đức Tài 15/03/2013 Nam Đồng Nai
29 7943522719 Phạm Hoàng Thái 26/11/2013 Nam Phu Nhuan
30 7943522728 Lê Nguyễn Kim Thanh 14/03/2013 Nữ Quan 1
31 7928605937 Hoàng Phúc Thiện 07/06/2013 Nam Tp Hồ Chí Minh
32 7943522735 Ngô Đình Thịnh 26/09/2013 Nam Chau Thanh, Tra Vinh
33 7943522726 Đặng Hoàng Trí 13/10/2013 Nam Đồng Nai
34 7943522760 Trần Nguyễn Minh Trí 13/03/2013 Nam
35 7943522733 Võ Ngọc Cát Tường 23/07/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
36 7943522758 Mai Phúc Vinh 14/01/2013 Nam Quận 1- TP Hồ Chí Minh
37 7943522773 Nguyễn Thiên Vũ 26/07/2013 Nam Quan 1
38 7943522764 Bùi Nguyên Xuân 18/02/2013 Nữ Quận 1- TP Hồ Chí Minh
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3E
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Lê Thị Hồng Bích
Lớp cũ: 2D
SĐT: 0358109222
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7943522428 Mohamach Amin 12/11/2013 Nam Quan 1
2 7943522425 Trần Hoàng Khánh An 28/03/2013 Nữ Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh
3 7943522526 Nguyễn Phạm Duy Anh 23/01/2013 Nam quan 1
4 7943522675 Trương Ngọc Tuyết Anh 03/12/2013 Nữ Quan 1
5 7943522755 Lê Thụy Thiên Ân 29/05/2013 Nữ Quan 3
6 7943522813 Vũ Đình Gia Bảo 28/11/2013 Nam Quan 1
7 7959655848 Trần Nguyên Bảo Trân 8/19/2013 Nữ Bình Định
8 7943522753 Chu Minh Hiếu 26/06/2013 Nam
9 7943522841 Phạm Nguyễn Minh Kiên 20/07/2013 Nam Quan 3
10 7943522863 Phạm Gia Kỳ 04/10/2013 Nữ An Sinh
11 7943522571 Vũ Trúc Lam 31/12/2013 Nữ Tp Hồ Chí Minh
12 7943522436 Phan Ông Gia Linh 12/12/2013 Nữ Quan 1
13 7943522445 Trần Gia Linh 19/12/2013 Nữ Quan 1
14 7943522472 Nguyễn Đại Hải Nam 15/12/2013 Nam Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh
15 7943522490 Trần Đại Nghĩa 29/05/2013 Nam Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh
16 7943522488 Phạm Trần Bảo Ngọc 20/12/2012 Nữ Quận 1
17 7943522496 Hoàng Phúc Nguyên 09/05/2013 Nam Quận 5 thành phố Hồ Chí Minh
18 7943522513 Lâm Thanh Nhật 13/05/2013 Nam Quận 1
19 7943522534 Trinh Gia Nhi 17/05/2013 Nữ Quận 1
20 7943522541 Nguyễn Tấn Phát 28/04/2013 Nam Quan 1
21 7943522547 Nguyễn Hoàng Ân Phúc 28/12/2013 Nữ Quan 1
22 7943522570 Trần Hoàng Phúc 04/11/2013 Nam Quan 10
23 7943522608 Trần Tuệ Phương 13/11/2013 Nữ Quan 1
24 7943522621 Nguyễn Gia Anh Quân 09/11/2013 Nam Quan 1
25 7943522657 Bùi Thanh Thảo 18/04/2013 Nữ Binh Phuoc
26 7943522667 Phạm Nguyễn Minh Thy 22/11/2013 Nữ Quan 1
27 7943522639 Nguyễn Văn Trung Tín 14/06/2013 Nam Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh
28 7943522684 Nguyễn Ngọc Trâm 16/02/2013 Nữ Quan 1
29 7943522692 Dương Minh Trí 05/07/2013 Nam
30 7926247734 Nguyễn Kim Minh Trúc 26/03/2013 Nữ Quan 1
31 7930580226 Phạm Nguyễn Viên Tường 28/01/2011 Nam Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
32 7943522701 Lâm Thuý Vi 03/03/2013 Nữ Vĩnh Long
33 7943522723 Nguyễn Phạm Như Ý 02/10/2013 Nữ Quan 1
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3G
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Nguyễn Thị Thu Thảo
Lớp cũ: 2G
SĐT: 0988512126
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7943522524 Nguyễn Phúc Lâm Anh 18/10/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
2 7943522806 Bùi Ngọc Châu 28/08/2013 Nữ Phu nhuan
3 7943522840 Nguyễn Hạnh Dung 03/09/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
4 7943522833 Đặng Thành Đạt 13/07/2013 Nam Quận 1- TP Hồ Chí Minh
5 7943522864 Lê Quốc Bá Đạt 02/10/2013 Nam
6 7943522437 Huỳnh Ngọc Hà 22/08/2013 Nữ
7 7943522446 Mai Gia Hân 23/05/2013 Nữ
8 7943522455 Phan Nguyễn Bảo Hân 21/11/2013 Nữ
9 7943522460 Hà Vĩnh Phúc Huy 30/12/2013 Nam Quan 1
10 7943522480 Nguyễn Khắc Gia Huy 17/11/2013 Nam
11 7943522469 Trần Lê Huy 11/08/2013 Nam Quận 1- Tp Hồ Chí Minh
12 7943522485 Lê Minh Khang 16/12/2013 Nam Quan Phu Nhuan
13 7943522514 Đinh Anh Khôi 03/05/2013 Nam Tp Hồ Chí Minh
14 7936132477 Nguyễn Anh Khôi 26/10/2013 Nam Bình Dương
15 7943522533 Nguyễn Hoàng Mai Khuê 28/02/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
16 7943522531 Nguyễn An Kỳ 15/02/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
17 7943522546 Nguyễn An Nguyệt Minh 16/09/2013 Nữ Quận 1- TP Hồ Chí Minh
18 7943522628 Lê Nguyễn Thảo My 01/01/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
19 7926147941 Trần Ngọc Diễm My 07/09/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
20 7943522622 Nguyễn Nhật Nam 01/10/2013 Nam Tp Hồ Chí Minh
21 7943522636 Nguyễn Trung Nghĩa 13/03/2013 Nam quan 10
22 7943522630 Nguyễn Kim Ngọc 10/03/2013 Nữ Tp Hồ Chí Minh
23 7943522638 Mai Hữu Nhân 04/05/2013 Nam Tp Hồ Chí Minh
24 7943522664 Trịnh Thiên Nhân 04/05/2013 Nam Bồng Sơn- Bình Định
25 7943522627 Trần Đỗ Yến Nhi 10/08/2013 Nữ Quận 1- TP Hồ Chí Minh
26 7943522663 Hồ Đăng Phúc 18/10/2013 Nam Quận Tân Bình- TP Hồ Chí Minh
27 7943522698 Nguyễn Đăng Phúc 11/06/2013 Nam Quan 1
28 7943522704 Nguyễn Đăng Gia Phúc 08/10/2013 Nam Tan binh
29 7943522706 Phạm Nguyễn Nhật Quang 18/11/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
30 7943522690 Đỗ Thành Tài 04/02/2013 Nam Tp Hồ Chí Minh
31 7943522749 Nguyễn Đình Toàn 19/03/2013 Nam Quan 1
32 7943522720 Trần Bách Toàn 05/09/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
33 7943522721 Nguyễn Lê Hà Trang 21/12/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
34 7948652865 Bùi Quỳnh Nhã Uyên 21/01/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh
35 7943522722 Nguyễn Ái Vân 09/02/2013 Nữ Tp Hồ Chí Minh
36 7943522729 Lê Quốc Vinh 21/06/2013 Nam Tp Hồ Chí Minh
37 7943522748 Nguyễn Quang Vinh 01/04/2013 Nam TP Hồ Chí Minh
38 7943522765 Hoàng Hải Yến 28/10/2013 Nữ TP Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88