Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trương Quyền
Thứ năm, 2/9/2021, 20:47
Lượt đọc: 160

DANH SÁCH HỌC SINH PHÂN VÀO LỚP 4 - NĂM HỌC 2021 - 2022

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.3
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG QUYỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Thầy Lê Trường Giang
Lớp cũ: 3A
SĐT: 0903036424
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7930578700 Lê Nhật Bảo An 25/09/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
2 9430580185 Trần Hoàng Anh 18/10/2012 Nữ Sóc Trăng
3 7930579533 Võ Trâm Anh 15/07/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
4 7930580294 Huỳnh Ngọc Gia Bảo 24/04/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
5 7943522826 Nguyễn Ngọc Hải Châu 09/10/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
6 7930580328 Trịnh Khang Duy 04/08/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
7 7930578727 Võ Nguyễn Nhã Đan 19/04/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
8 7930578802 Dụng Thanh Ganes 12/12/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
9 7930578751 Phạm Hoàng Bảo Hân 04/12/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
10 7930578895 Nguyễn Minh Huy 08/12/2012 Nam Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
11 7943522449 Trịnh Lê Khang 03/07/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
12 7930578888 Nguyễn Châu Đăng Khoa 06/09/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
13 7930578876 Nguyễn Đức Anh Khoa 19/08/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
14 7930579000 Phan Vũ Kỳ 12/12/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
15 7930579061 Lư Hoàng Minh Lam 30/01/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
16 7930578968 Hoàng Ngọc Phi Long 01/04/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
17 7930579033 Phạm Kim Long 25/05/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
18 HS mới Phan Vũ Yến Ngân 16/02/2012 Nữ
19 7943522516 Huỳnh Đoàn Duy Minh 06/10/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
20 7930579278 Nguyễn Đỗ Đức Minh 20/10/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
21 7930579307 Huỳnh Võ Hà My 19/01/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
22 7943522563 Đặng Kim Ngân 10/05/2012 Nữ TPHCM
23 7943522519 Lê Hoàng Kim Ngân 13/09/2012 Nữ TP.HCM
24 7943522582 Nguyễn Trần Kim Ngân 13/04/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
25 7950586865 Lê Bảo Nghi 01/01/2010 Nữ
26 7930579426 Lâm Bảo Ngọc 26/08/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
27 7930579632 Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc 28/05/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
28 7930579189 Nguyễn Minh Nhật 28/07/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
29 7930579630 Dương Hữu Phát 08/11/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
30 7930579691 Phạm Quốc Phát 08/09/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
31 7930579746 Tô Nguyên Phú 28/02/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
32 7930579885 Nguyễn Đắc Thuận Phương 04/04/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
33 7943522711 Trịnh Đăng Quang 10/10/2012 Nam TP HCM
34 7930580135 Đặng Minh Tấn 15/06/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
35 7930580078 Trần Quốc Thái 04/12/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
36 7930580158 Nguyễn Trang Thanh 25/02/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
37 7930580160 Nguyễn Trần Khánh Thi 20/05/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
38 7943522745 Nguyễn Thanh Thủy 12/12/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
39 7930580212 Nguyễn Trang Kỳ Thư 03/12/2012 Nữ Đà Nẵng
40 7925746566 Lê Công Trí 10/11/2012 Nam TP. HCM
41 7930580267 Văn Lộc Thiên Trúc 30/12/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
42 7943522762 Nguyễn Bảo Vân 01/12/2012 Nữ TP.HCM
43 7930580234 Đỗ Hoàng Vũ 08/03/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
44 8230580268 Trần Nhật Vy 17/01/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
45 7930580276 Nguyễn Khôi Vỹ 11/11/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3B
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Trần Thị Phước Thành
Lớp cũ: 3C
SĐT: 058.611.0958
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7930579123 Phạm Ngọc Phúc An 27/01/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
2 7930578646 Đào Tuấn Anh 07/04/2012 Nam Đăk Lăk
3 7930579505 Nguyễn Hoàng Mai Anh 09/08/2012 Nữ Quận 1
4 7930580170 Cao Ngọc Thiên Ân 20/07/2012 Nữ Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
5 7930580174 Mai Hoàng Ân 29/08/2012 Nam TP Hồ Chí Minh
6 7930580346 Nguyễn Ngọc Đan Châu 25/07/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
7 7930580298 Võ Nguyễn Bá Chính 03/07/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
8 7930578718 Phan Ngọc Dung 08/12/2012 Nữ Quận 5 Tp Hồ Chí Minh
9 7948652837 Phạm Hùng Dũng 02/05/2012 Nam Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
10 7930580372 Phạm Thái Dương 16/01/2012 Nam Tp Hồ Chí Minh
11 7930580405 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 02/02/2012 Nam TP Hồ Chí Minh
12 7930579025 Lê Gia Hân 01/10/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
13 7930580389 Lê Trần Ngọc Hân 10/09/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
14 7930578956 Tiêu Gia Hân 03/10/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
15 7930578816 Trần Nguyễn Bảo Hân 13/04/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
16 7930578786 Đoàn Kim Khánh Huy 31/03/2012 Nam Tp Hồ Chí Minh
17 7930578847 Lâm Nhật Huy 10/01/2012 Nam Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
18 7930579077 Lê Minh Khang 18/09/2012 Nam Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
19 7943522498 Đinh Công Đăng Khoa 06/12/2012 Nam Tp Hồ Chí Minh
20 7930579051 Trần Vũ Đăng Khoa 11/10/2012 Nam TP Hồ Chí Minh
21 7930579142 Trần Bửu Kỳ 14/04/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
22 7930579182 Nguyễn Lý Hoàng Long 05/04/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
23 7930579187 Phan Hoàng Long 12/11/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
24 7930579173 Trần Huỳnh Kim Long 26/03/2012 Nam Bình Thuận
25 7930579205 Nguyễn Văn Lợi 24/12/2012 Nam Tp Hồ Chí Minh
26 7930579156 Lê Nhật Minh 09/08/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
27 7930579295 Lưu Đức Minh 20/02/2012 Nam Quận 5 Tp Hồ Chí Minh
28 7943522603 Trương Hoàng My 15/01/2012 Nữ TPHCM
29 7930579369 Lê Nguyễn Kim Ngân 22/06/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
30 7930579334 Trần Bảo Ngọc 09/01/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
31 7948652859 Vũ Phan Uyển Nhi 23/04/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
32 7930579251 Nguyễn Huỳnh Như 24/10/2011 Nữ TP.Hồ Chí Minh
33 7930579458 Nguyễn Hoàng Phát 01/06/2012 Nam Quận 3 Tp Hồ Chí Minh
34 7930579761 Trần Lê Hoàng Phúc 30/03/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
35 7930579896 Dương Minh Quận 17/11/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
36 7930580095 Nguyễn Ngọc Thảo Tâm 18/01/2012 Nữ Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
37 7930579961 Lê Nguyễn Băng Thanh 07/10/2012 Nữ Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
38 7930579999 Huỳnh Phan Nhân Thành 08/11/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
39 7930580124 Đinh Quốc Thuận 23/10/2012 Nam Quận 3 Tp Hồ Chí Minh
40 7930580137 Ngô Minh Thư 27/01/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
41 7930580103 Nguyễn Anh Thư 15/10/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
42 7930580126 Phạm Hoàng Minh Thư 30/04/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
43 7930579967 Trần Hoàng Thùy Trang 16/04/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
44 7930580205 Lê Khánh Bảo Trân 19/03/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
45 7943522768 Phan Nguyễn Hoàng Uyên 08/10/2012 Nữ Tp Hồ Chí Minh
46 7930580265 Lê Nguyễn Thanh Vân 27/11/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4C
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Trần Thị Thuỷ
Lớp cũ: 3B
SĐT: '0909708900
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7930578675 Tạ Khải An 24/07/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
2 7930579529 Lý Ngọc Quỳnh Anh 26/10/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
3 7930578678 Nguyễn Duy Anh 03/04/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
4 7930579538 Phạm Nguyễn Hồng Ân 02/03/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
5 7930580188 Đào Hoàng Gia Bảo 16/08/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
6 7930580326 Nguyễn Quang Chánh 24/05/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
7 7930580386 Cao Tô Lâm Minh Đan 06/08/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
8 7930580388 Bùi Hương Giang 28/05/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
9 7930580417 Hồ Long Hải 12/07/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
10 7943522845 Đoàn Ngọc Bảo Hân 11/06/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
11 7930580418 Nguyễn Quang Huy 19/01/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
12 7930578746 Trần Gia Huy 02/05/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
13 7930578940 Trần Bảo Khang 11/06/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
14 7930578967 Vũ Trần Minh Khôi 30/07/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
15 7950586806 Dương Ngọc Minh Khuê 15/12/2012 Nữ
16 7930578878 Phan Y Kiện 20/11/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
17 7930578965 Phan Vân Kim 28/12/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
18 7930578941 Vũ Châu Hoàng Kim 04/09/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
19 7930579029 Trần Ngọc Nhã Kỳ 28/01/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
20 7930579002 Nguyễn Ngọc Tường Lam 31/03/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
21 7930579062 Nguyễn Bảo Long 29/11/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
22 7930579090 Trần Anh Minh 30/08/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
23 7930579154 Trần Ngọc Phương Minh 07/08/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
24 7930579279 Hứa Bảo Nghi 18/05/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
25 7930579319 Hoàng Lê Ánh Ngọc 07/10/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
26 7030579308 Nguyễn Bảo Ngọc 16/02/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
27 7930579339 Nguyễn Thanh Bảo Ngọc 29/11/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
28 7950586899 Thiều Hoàng Ngọc 27/03/2012 Nữ
29 7930579281 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 26/07/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
30 7930579219 Nguyễn Đình Minh Nhật 29/08/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
31 7930579377 Trần Uyển Nhi 28/06/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
32 7950586923 Võ Minh Nhi 19/12/2012 Nữ
33 7943522659 Ngô Đình Hoài Phúc 21/04/2012 Nam Trà Vinh
34 7930579996 Lê Ngọc Anh Quân 02/01/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
35 7930580106 Phạm Mạnh Tâm 09/04/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
36 7930580077 Mai Phúc Thiên 27/12/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
37 7930580136 Nguyễn Đình Minh Thiên 20/04/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
38 7930580213 Trần Nguyễn Phương Thu 10/03/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
39 7930580241 Lê Đào Bảo Thư 10/09/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
40 7930580233 Bùi Đức Tín 19/11/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
41 7930580214 Đoàn Quốc Trung 01/01/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
42 7930580235 Phạm Nguyễn Khánh Vân 23/09/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4D
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Lê Thị Kim Loan
Lớp cũ: 3D
SĐT: 0389031207
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7930578681 Nguyễn Khương An 10/10/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
2 4230579119 Đinh Ngọc Bảo Anh 18/03/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
3 7930579120 Trần Ngọc Quỳnh Anh 30/05/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
4 7930580187 Nguyễn Quốc Bảo 19/12/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
5 7930580291 Dụng Thanh Bravas 31/01/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
6 7930580356 Lê Dương Mai Chi 31/08/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
7 7930580295 Lê Anh Dũng 07/07/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
8 7930580387 Trần Ngọc Hà 19/09/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
9 7930578853 Nguyễn Đỗ Gia Hân 26/06/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
10 7930578753 Trần Gia Hân 03/09/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
11 7930578815 Đỗ Đặng Kim Khánh 10/10/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
12 7927467777 Nguyễn Huỳnh Khiêm 26/03/2012 Nam Kiên Giang
13 7943522482 Vũ Đăng Khoa 11/09/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
14 7930579089 Nguyễn Vũ Trúc Lam 01/09/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
15 7930579063 Bùi Đức Long 01/06/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
16 7930579030 Đặng Nguyễn Minh Long 28/02/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
17 7930579031 Nguyễn Dương Thanh Lộc 14/03/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
18 7943522550 Vũ Hoàng Minh 03/08/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
19 7930579432 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 01/07/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
20 7930579338 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 08/08/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
21 4530579376 Dương Bích Ngọc 30/10/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
22 7930579483 Nguyễn Lý Bảo Ngọc 22/08/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
23 7930579477 Trần Đức Nguyên 13/09/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
24 7930579382 Trần Vũ An Nhiên 07/08/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
25 7930579688 Vũ Huỳnh Thái Phong 05/06/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
26 7930579747 Mai Thiên Phúc 25/03/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
27 7930579803 Nguyễn Thiên Phúc 29/10/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
28 7930579889 Lê Minh Quân 22/12/2012 Nam Đà Nẵng
29 7943522725 Nguyễn Lê Anh Quân 07/05/2012 Nam Bà Rịa
30 7930580001 Hoàng Hải Như Quỳnh 19/03/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
31 7930580159 Trần Đức Minh Thiện 28/04/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
32 7930580249 Nguyễn Hải Triều 24/09/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
33 7930580138 Lê Anh Tú 12/12/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
34 7930579892 Nguyễn Hoàng Tuấn 01/07/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
35 7930580273 Trần Ngọc Nhã Uyên 24/06/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
36 7930580261 Hà Ngọc Bảo Vy 12/06/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
37 7930580250 Nguyễn Hoàng Uyên Vy 02/06/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
38 7930580262 Võ Thanh Thảo VY 22/06/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4E
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Nguyễn Thị Xuân Hiệp
Lớp cũ: 3E
SĐT: 0967607406
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7930578658 Huỳnh Thụy Vân Anh 03/11/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
2 7930579115 Trần Chí Xuân Anh 13/01/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
3 7930579522 Bùi Thị Ngọc Ánh 19/06/2012 Nữ Tỉnh Đồng Tháp
4 7930579566 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 22/10/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
5 7930580280 Phạm Huỳnh Tuấn Bảo 27/11/2012 Nam Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
6 7943522820 Lê Phạm Bảo Châu 01/11/2012 Nữ Hồ Chí Minh
7 7930580342 Nguyễn Ngọc Mỹ Châu 19/08/2012 Nữ Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
8 7930580316 Mai Quốc Cường 04/08/2012 Nam TP Hồ Chí Minh
9 7930580312 Trương Huy Cường 21/11/2012 Nam Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
10 7930580382 Phạm Phú Danh 02/03/2012 Nam Thành phố Hồ chí Minh
11 7930578927 Lê Ngân Hà 11/10/2012 Nữ Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
12 7930578898 Phạm Minh Hải 05/04/2012 Nam TP Hồ Chí Minh
13 7930578987 Nguyễn Ngọc Hảo 20/02/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
14 7930578954 Phạm Minh Hằng 22/05/2012 Nữ Tp Hồ Chí Minh
15 7930578929 Nguyễn Lương Minh Hiển 18/04/2012 Nam TP Hồ Chí Minh
16 7930578984 Đỗ Minh Khang 20/06/2012 Nam Quận 5 Tp Hồ Chí Minh
17 7930579084 Phan Tuấn Khang 02/06/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
18 7930578913 Ngễn Đăng Khoa 12/08/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
19 7943522536 Trần Hoàng Minh Khôi 19/01/2012 Nam TP.HCM
20 7930579018 Trần Quốc Anh Kiệt 15/06/2012 Nam Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
21 7930579001 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 04/07/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
22 7930578969 Nguyễn Lê Thiên Kim 20/08/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
23 7930579140 Nguyễn Ngọc Kim 19/05/2012 Nữ Quận 3 Tp Hồ Chí Minh
24 7930579235 Phạm Xuân Lâm 04/07/2012 Nam Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
25 7930579266 Trần Nguyễn Phương Linh 28/02/2012 Nữ Quận 5 Tp Hồ Chí Minh
26 7930579207 Đinh Bùi Hải Long 21/09/2012 Nam TP Hồ Chí Minh
27 7930579217 Vũ Minh Long 02/12/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
28 7930579237 Nguyễn Hoàng Khang Lộc 02/07/2012 Nam TP Hồ Chí Minh
29 7930579297 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngân 10/12/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
30 7930579280 Đỗ Thạch Chí Nghĩa 06/01/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
31 7930579357 Nguyễn Hoàng Ngọc 10/06/2012 Nữ Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
32 7930579430 Vương Hoàng Bảo Ngọc 20/08/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
33 7930579274 Nguyễn Đăng Minh Nhật 24/12/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
34 7930579405 Mai Nguyễn Hoàng Nhi 02/02/2012 Nữ Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
35 7930579693 Nguyễn Hồng Phát 06/08/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
36 7930579608 Tiêu Minh Phúc 09/02/2012 Nam TP Hồ Chí Minh
37 7930579722 Trần Hồng Phúc 30/11/2012 Nữ Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
38 7930579671 Vũ Ngọc Lan Phương 15/10/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
39 7930579726 Lê Minh Quân 01/11/2012 Nam Phan Rí
40 7930579781 Vũ Nguyễn Minh Tân 11/05/2012 Nam Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
41 7930580062 Lê Thái Thanh 05/10/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
42 7930580230 Lưu Hoàng Hiếu Thảo 05/12/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
43 7930580041 Lê Mi Anh Thư 19/04/2012 Nữ Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
44 7930580247 Lê Ngọc Bảo Trân 12/07/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
45 7930579848 Văn Minh Trọng 26/04/2012 Nam TP Hồ Chí Minh
46 7930580108 Võ Đức Minh Quân 16/05/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
47 7930579841 Trương Trần Quang Trường 13/11/2012 Nam Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh
48 7930580257 Nguyễn Quang Uy 28/07/2012 Nam TP Hồ Chí Minh
49 7930580264 Nguyễn Khánh Vân 22/08/2012 Nữ Quận 1 Tp Hồ Chí Minh
50 7930580271 Nguyễn Ngọc Thanh Vân 16/10/2012 Nữ TP Hồ Chí Minh
51 7930580270 Vũ Ngọc Vân 28/04/2012 Nữ Quận 10 Tp Hồ Chí Minh
52 7930580256 Phan Quang Vinh 13/06/2012 Nam Tp Hồ Chí Minh
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4G
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Nguyễn Hồ Hải Yến
Lớp cũ: 3G
SĐT: 0907224743
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7930579106 Bùi Minh Anh 02/12/2012 Nữ Quận 5 Tp Hồ Chí Minh
2 7930579121 Nguyễn Phức Thiên Ân 10/10/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
3 7930580330 Đỗ Hoàng Bảo Châu 18/10/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
4 7930580360 Đoàn Nguyễn Đinh Đan 23/11/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
5 7930580358 Đặng Nhật Trường Giang 24/07/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
6 7950586957 Lý Gia Hân 21/12/2012 Nữ
7 7950586965 Nguyễn Phan Bảo Hân 24/12/2012 Nữ
8 7930578912 Nguyễn Bình Nam Khánh 12/06/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
9 7943522458 Nguyễn Minh Khải 24/03/2012 Nam tp Hồ Chí Minh
10 7930578812 Nguyễn Nghiệp Khải 19/08/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
11 7943522448 Phạm Bảo Khang 03/05/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
12 7933016166 Nguyễn Huy Khánh 25/04/2012 Nam TP. Hồ Chí Minh
13 7930578911 Nguyễn Ngọc Minh Khoa 01/01/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
14 7930578939 Trần Nguyễn Việt Khoa 18/09/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
15 7950586797 Lê Hoàng Minh Khuê 19/09/2012 Nữ
16 7930579003 Phạm Ngọc Thiên Kim 09/12/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
17 7930579102 Tân Ý Linh 27/09/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 13,Quận 3
18 7930579326 Bùi Quốc Minh 09/12/2011 Nam Quận 5 Tp Hồ Chí Minh
19 7930579091 Nguyễn Huỳnh Đăng Minh 06/11/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
20 7943522617 Nguyễn Thu Minh 06/12/2011 Nữ Quãng Ngãi
21 7930579218 Lê Trần Bảo Ngân 12/02/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
22 7930579246 Võ Hồng Ngân 13/12/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
23 7930579247 Nguyễn Châu Đông Nghi 05/11/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
24 7930579341 Nguyễn Bảo Ngọc 23/10/2012 Nữ Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm
25 7930579340 Nguyễn Uyên Nhi 09/04/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
26 7930579624 Phạm Bảo Nhi 25/11/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
27 7930579479 Võ Ngọc Uyên Nhi 10/10/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
28 7930579687 Nguyễn Ngọc Tâm Như 23/02/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
29 7930579627 Nguyễn Hữu Đức Phát 26/10/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
30 7943522702 Nguyễn Hữu Hải Phong 26/10/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
31 7948652855 Nguyễn Gia Phúc 17/12/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
32 7930579992 Đặng Nguyễn Minh Quân 23/07/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
33 7943522695 Đỗ Minh Quân 30/07/2012 Nam TP.HCM
34 7930579807 Vũ Minh Quân 10/04/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
35 7950586931 Trương Tấn Tài 31/08/2012 Nam
36 7930580117 Trần Duy Phương Thảo 12/01/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
37 7943522717 Nguyễn Tân Thắng 09/07/2012 Nam TP.HCM
38 7959571629 Nguyễn Tống Bảo Thịnh 11/30/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
39 7930580162 Phùng Ngọc Anh Thư 17/10/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
40 7930580248 Đỗ Tiến Công Toàn 22/03/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
41 7930580260 Bùi Ngọc Vân Trang 24/11/2012 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
42 7914327855 Nuyễn Võ Vân Phong 12/05/2012 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88