Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trương Quyền
Thứ năm, 2/9/2021, 20:32
Lượt đọc: 205

DANH SÁCH HỌC SINH PHÂN VÀO LỚP 5 - NĂM HỌC 2021 - 2022

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.3
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯƠNG QUYỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5A
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Thầy Nguyễn Văn Tấn
Lớp cũ: 4A
SĐT: 0908.110719
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7930579540 Trần Nguyễn Việt An 11/04/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
2 7930580181 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 27/01/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
3 7914332948 Nguyễn Lê Hoàng Anh 20/11/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
4 7930579124 Trần Vũ Lâm Anh 23/03/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
5 7950586949 Bùi Hoàng Thiên Ân 11/04/2011 Nữ TpHCM
6 7930580391 Bùi Thái Bảo 01/07/2011 Nam TP HCM
7 7930580353 Huỳnh Gia Bảo 11/06/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
8 7930580411 Lê Thái Bảo 15/07/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
9 7930580383 Nguyễn Thanh Gia Bảo 06/03/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
10 7930580331 Phạm Vũ Gia Bảo 06/07/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
11 7930578758 Nguyễn Bảo Minh Châu 26/01/2011 Nữ TP HCM
12 7930580361 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 22/02/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
13 7930580390 Phạm Ngọc Minh Châu 02/04/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
14 7930578804 Đặng Bá Đại Dũng 03/03/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
15 0118006066 Nguyễn Đặng Khánh Duy 10/09/2011 Nam TP Hà Nội
16 7930578880 Nguyễn Định 15/12/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
17 7930578865 Phan Ngọc Khánh Hà 11/02/2011 Nữ Bình Định
18 7930578995 Đoàn Gia Hân 15/09/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
19 7930579004 Lâm Gia Huy 02/09/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
20 7930578971 Nguyễn Duy Hưng 15/12/2011 Nam TP HCM
21 7930579064 Hà Vĩnh Phúc Khang 08/09/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
22 7930579093 Lê Minh Khang 01/10/2011 Nam TP HCM
23 7930579158 Lê Nguyễn Bảo Khang 06/01/2011 Nam TP HCM
24 7950586866 Kiều Gia Khang 25/08/2011 Nam TpHCM
25 7930578950 Trần Mạnh Khang 13/04/2011 Nam TP.HCM
26 7930579085 Lê Anh Khoa 11/04/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
27 7950586885 Phạm Anh Khoa 04/06/2011 Nam TpHCM
28 7930579148 Võ Nguyễn Đăng Khoa 03/11/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
29 7930579035 Huỳnh Gia Kiệt 19/03/2011 Nam TP HCM
30 7930579214 Nguyễn Đình Trúc Lam 27/07/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
31 7943522660 Đặng Khánh Linh 01/01/2011 Nữ TP HCM
32 7930579242 Đoàn Ngọc Khánh Linh 28/01/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
33 7930579257 Hồ Vũ Gia Minh 06/08/2011 Nam
34 7930579249 Nguyễn Thu Minh 13/10/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
35 7950586930 Nguyễn Hồng Hạnh My 29/12/2011 Nữ TpHCM
36 7950586935 Nguyễn Đình Nhật Nam 28/08/2011 Nam TpHCM
37 7930579311 Vũ Thị Phương Nga 10/09/2011 Nữ TP HCM
38 7930579343 Nguyễn Phúc Khánh Như 28/04/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
39 7930579485 Trần Minh Phát 02/12/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
40 7930579635 Dương Hồng Phúc 05/12/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
41 7943522740 Nguyễn Vũ Nguyên Phương 30/09/2011 Nữ TP HCM
42 7930579903 Nguyễn Bảo Gia Quân 19/11/2011 Nam TP HCM
43 7930579749 Nguyễn Ngọc Quyên 09/04/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
44 7939600375 Nguyễn Công Thành Sơn 06/01/2011 Nam Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
45 7930579682 Nguyễn Tiến Thành 27/03/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
46 7930580215 Dương Nguyễn Thanh Thư 07/06/2011 Nữ TP HCM
47 7930580003 Lê Nguyễn Hà Trang 25/07/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
48 7930579798 Phạm Phương Trang 12/07/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
49 7930580164 Lê Nguyễn Bảo Trâm 21/10/2011 Nữ TP HCM
50 7930579809 Vũ Ngọc Bảo Trâm 09/04/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
51 7930579869 Nguyễn Trung Minh Trí 13/11/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
52 7930580163 Phan Nguyễn Phương Uyên 14/09/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
53 7930580156 Trần Nguyễn Xuân Vy 22/06/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5B
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Nguyễn Hạnh Nguyên
Lớp cũ: 4B

SĐT: 0902512629
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7943522757 Lê Minh Trâm Anh 09/09/2011 Nữ Tp. HCM
2 7943522830 Nguyễn Đoàn Minh Anh 31/07/2011 Nữ Tp, HCM
3 7943522529 Phan Hồ Phương Anh 05/03/2011 Nữ Tp. HCM
4 7930578667 Trần Vân Anh 30/04/2010 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
5 7943522837 Đinh Ngọc Hồng Ân 12/02/2011 Nữ Tp. HCM
6 7943522875 Lê Nguyễn Thái Duy 06/10/2011 Nam Tp. HCM
7 7948652873 Nguyễn Minh Đăng 02/10/2011 Nam Gia Định
8 7943522450 Nguyễn Hoàng Thái Hà 29/07/2011 Nữ Tp. HCM
9 7930580363 Phạm Xuân Hải 02/03/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
10 7930578915 Trần Đại Hải 20/11/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
11 7930578907 Nguyễn Vũ Bảo Hân 26/12/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
12 7943522475 Lê Minh Huy 14/01/2011 Nam Tp. HCM
13 7948652842 Nguyễn Đăng Khoa 21/04/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
14 7930578979 Nguyễn Hoàng Anh Khôi 03/11/2011 Nam TPHCM
15 7943522537 Phạm Hồ Minh Khôi 06/12/2011 Nam Tp. HCM
16 7948652843 Trần Nguyễn Anh Khôi 06/09/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
17 7948652846 Đỗ Ngọc Phương Linh 14/11/2011 Nữ TP.Hồ Chí Minh
18 7948652848 Nguyễn Vũ Bảo Long 24/09/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
19 7930579304 Lê Châu Nhật Minh 25/10/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
20 7943522615 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 30/10/2011 Nữ Tp. HCM
21 7948652858 Phan Đặng Thái Ngọc 06/01/2011 Nữ TP.Hồ Chí Minh
22 7930579486 Võ Huỳnh Bảo Ngọc 17/11/2011 Nữ TP HCM
23 7948652856 Đặng Thanh Nhã 11/03/2011 Nữ Bình Thuận
24 7943522635 Hùynh Vũ Xuân Nhi 13/06/2011 Nữ Tp. HCM
25 7930579258 Vương Cao Hưng Phát 01/05/2011 Nam Đồng Nai
26 7948652860 Vương Cao Thịnh Phát 01/05/2011 Nam Đông Nai
27 7943522686 Lê Thiên Phúc 04/08/2011 Nam Tp. HCM
28 7943522661 Nguyễn Minh Phúc 19/05/2011 Nam Tp. HCM
29 7948652861 Trương Hoàng Phúc 07/03/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
30 7943522669 Lê Trịnh Tiến Phương 06/10/2011 Nam Thanh Hóa
31 7930579398 Lê Uông Uyên Phương 15/07/2011 Nữ TPHCM
32 7943522712 Lê Minh Quang 21/11/2011 Nam Tp. HCM
33 7930579899 Nguyễn Thu Thảo 27/01/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
34 7948652870 Trần Ngọc Minh Thy 09/09/2011 Nữ TP.Hồ Chí Minh
35 7930579985 Nguyễn Lê Ngọc Tiên 16/09/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
36 7930579655 La Bích Trâm 31/03/2011 Nữ TPHCM
37 7943522763 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 01/12/2011 Nữ Tp. HCM
38 7930580064 Lê Nguyễn Bảo Trân 10/11/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
39 7930580104 Đặng Minh Trí 05/05/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
40 7948652872 Vũ Anh Tú 20/05/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
41 7930580237 Nguyễn Lê Phương Uyên 20/08/2011 Nữ TP HCM
42 7930580231 Nguyễn Hoàng Phương Vy 06/08/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5C
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Nguyễn Thị Vinh
Lớp cũ: 4C
SĐT: 0944338200
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7930579125 Lê Công Anh 18/02/2011 Nam TP HCM
2 7930579116 Nguyễn Mai Anh 10/10/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
3 7948652847 Nguyễn Ý Anh 10/09/2011 Nữ TP.Hồ Chí Minh
4 7914319786 Phùng Ngọc Tú Anh 01/06/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
5 7930579126 Trịnh Ngọc Mai Anh 04/07/2011 Nữ Quãng Ngãi
6 7930580323 Vũ Hoàng Bách 23/10/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
7 7914332955 Nguyễn Gia Bình 29/12/2011 Nam Gia Định
8 7930580307 Trần Việt Nét Duyên 13/06/2011 Nữ Quận 1
9 7914332964 Phan Huỳnh Giao 24/03/2011 Nữ Bà Rịa Vũng Tàu
10 7937521335 Phạm Thụy Thanh Hằng 01/07/2011 Nữ Quận 1
11 7948652838 Nguyễn Hoàng Gia Huy 29/10/2011 Nam TPHCM
12 7930579005 Phan Gia Huy 01/10/2011 Nam TP HCM
13 7930578935 Trịnh Đăng Huy 08/01/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
14 7948652840 Đỗ Phúc Khang 25/07/2011 Nam TPHCM
15 7930579184 Trương Hoàng Phúc Khang 10/02/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
16 7943522509 Nguyễn Duy Khánh 07/10/2011 Nam Tp. HCM
17 7949654859 Nguyễn Gia Khánh 21/06/2011 Nam Tp.HCM
18 7943522544 Trần Phúc Nguyên Khôi 01/11/2011 Nam Tp. HCM
19 7930579043 Đặng Thế Luân 24/02/2011 Nam TPHCM
20 7943522559 Mai Thị Thảo Ly 10/01/2011 Nữ Nam Định
21 7948652851 Trần Bảo Ly 23/11/2011 Nữ TP.Hồ Chí Minh
22 7930579275 Lê Hiếu Minh 17/10/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
23 7943522604 Nguyễn Hữu Minh 14/12/2011 Nam Tp. HCM
24 7930579370 Nguyễn Huỳnh Anh Như 06/09/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
25 7930579471 Nguyễn Quỳnh Như 29/10/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
26 7930579200 Nguyễn Ngọc Kiêm Oanh 20/12/2011 Nữ TPHCM
27 7930579230 Huỳnh Nguyễn Đức Phát 04/11/2011 Nam TPHCM
28 7930579651 Nguyễn Võ Kim Phúc 13/12/2011 Nữ TP HCM
29 7943522696 Vũ Thiện Phúc 13/09/2011 Nam Tp.HCM
30 7948652863 Nguyễn Tấn Phước 12/11/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
31 7930579387 Sab Rina 23/06/2011 Nữ TP.Hồ Chí Minh
32 7948652864 Huỳnh Lý Siêu 12/05/2011 Nam Bình Dương
33 7914333039 Đỗ Phước Thành 24/04/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
34 7948652869 Chu Trí Thiện 11/04/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
35 7914333056 Đoàn Nguyễn Thanh Trúc 25/08/2010 Nữ TPHCM
36 7930579906 Nguyễn Hải Trúc 09/12/2011 Nữ TP.Hồ Chí Minh
37 7914333060 Phan Thành Trung 03/02/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
38 7943522769 Nguyễn Ngọc Tuệ 01/09/2011 Nữ Daklak
39 7930579771 Nguyễn Minh Tùng 29/05/2011 Nam TPHCM
40 7914333066 Nhâm Lê Thanh Vân 15/06/2011 Nữ TP.Hồ Chí Minh
41 7930579828 Đặng Ngọc Khánh Vy 11/08/2011 Nữ TPHCM
42 7930580025 Mai Nguyễn Như Ý 19/02/2011 Nữ TPHCM
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5D
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Nguyễn Thị Uyên Phương
Lớp cũ: 4E
SĐT: 0984723333
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7914332934 Lê Hà Bình An 09/08/2011 Nữ Hải Dương
2 7948652868 Nguyễn Ngọc Lan Anh 24/10/2011 Nữ TP.Hồ Chí Minh
3 7943522678 Nguyễn Thảo Anh 13/09/2011 Nữ Nam Định
4 7930578682 Phạm Ngọc Minh Anh 09/10/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
5 7943522431 Trịnh Thị Ngọc Anh 03/10/2011 Nữ Tp. HCM
6 7943522819 Trương Quỳnh Anh 08/08/2011 Nữ Tp. HCM
7 7943522855 Lê Hoàng Thiên Bảo 14/12/2011 Nam Tp. HCM
8 7943522441 Phan Thành Đạt 01/08/2011 Nam Tp. HCM
9 7948652875 Vũ Anh Đức 04/11/2011 Nam TPHCM
10 7943522459 Nguyễn Bảo Hân 01/04/2011 Nữ Tp. HCM
11 7943522466 Dương Lưu Thanh Hoàng 13/07/2011 Nam Tp. HCM
12 7943522491 Trần Gia Huy 20/10/2011 Nam Tp. HCM
13 7943522484 Võ Đức Huy 05/04/2011 Nam Tp. HCM
14 7948652839 Vũ Quang Huy 02/08/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
15 7930579157 Trần Minh Khang 16/09/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
16 7948652841 Xa Nhật Minh Khánh 23/05/2011 Nữ Đà Lạt
17 7943522520 Hoàng Minh Khôi 04/11/2011 Nam Tp. HCM
18 7930579012 Phạm Tuấn Kiệt 10/06/2011 Nam TPHCM
19 7948652844 Chiếng Hoàng Kim 09/01/2011 Nữ Bảo Lộc
20 7948652850 Lê Hiển Long 28/04/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
21 7948652849 Nguyễn Minh Long 27/09/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
22 7948652852 Ngô Hoàng Minh 13/05/2011 Nam Thừa Thiên Huế
23 7948652854 Phạm Anh Minh 25/05/2011 Nam Kiên Giang
24 7930579335 Nguyễn Hoàng Nam 28/09/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
25 7914333009 Nguyễn Kim Ngân 07/10/2011 Nữ Đồng Nai
26 7949654860 Nguyễn Bảo Ngọc 13/12/2011 Nữ Tp. HCM
27 7930579436 Nguyễn Vũ Khánh Ngọc 05/08/2011 Nữ TP HCM
28 7930579421 Phan Nguyễn Thiện Nhân 12/10/2011 Nam Thành phố Hố Chí Minh
29 7930579344 Hà Yến Nhi 11/02/2011 Nữ TP HCM
30 7943522703 Nguyễn Lê Vĩnh Phúc 30/05/2011 Nam Tp. HCM
31 7930579449 Nguyễn Kiến Quốc 28/01/2011 Nam TPHCM
32 7943522718 Vũ Ngọc Như Quỳnh 09/12/2011 Nữ Tp. HCM
33 7943522724 Đỗ Thụy Đan Thanh 19/10/2011 Nữ Tp. HCM
34 7948652866 Trần Hà Thanh 25/03/2011 Nữ TP.Hồ Chí Minh
35 7914333043 Trần Trọng Thiên 03/12/2011 Nam TPHCM
36 7943522741 Thái Vũ Xuân Thy 04/01/2011 Nữ Tp. HCM
37 7948652871 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 09/06/2011 Nữ TP.Hồ Chí Minh
38 7943522746 Nguyễn Đức Tiến 05/10/2011 Nam Nam Định
39 7943522767 Ngô Võ Thanh Trúc 15/11/2011 Nữ Tp. HCM
40 7943522774 Nguyễn Cao Ngọc Uyên 27/12/2011 Nữ Tp. HCM
41 7930579945 Hà Phương Vy 06/06/2011 Nữ TPHCM
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5E
NĂM HỌC 2021-2022
GVCN: Cô Đỗ Thị Minh Hoan
Lớp cũ: 4D
SĐT: 0909567919
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh
1 7943522528 Lục Thế Anh 25/11/2011 Nam TP HCM
2 7930580190 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 14/09/2011 Nữ TP HCM
3 7930580189 Nguyễn Quỳnh Anh 29/01/2011 Nữ Hải Phòng
4 7930579544 Phạm Mai Phương Anh 25/04/2011 Nữ TP HCM
5 7930580300 Phạm Minh Anh 21/02/2011 Nữ TP HCM
6 7930580332 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 21/08/2011 Nữ TP HCM
7 7948652874 Võ Quỳnh Anh 04/08/2011 Nữ TP HCM
8 7930580362 Nguyễn Khắc Thiên Ân 17/01/2011 Nam TP HCM
9 7930580420 Thạch Hoàng Bảo 01/07/2011 Nam TP HCM
10 7930580419 Vương Trịnh Diệp Chi 11/06/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
11 7930578740 Nguyễn Thế Cường 02/01/2011 Nam Bình Định
12 7930578756 Phạm Ngọc Xuân Diệp 27/04/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
13 7930578820 Nguyễn Trần Quốc Dũng 19/12/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
14 7930578916 Nguyễn Hải Đăng 21/05/2011 Nam TP HCM
15 7930578961 Bùi Hoàng Hải 17/10/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
16 7950586810 Trần Nam Hải 30/05/2011 Nam Hà Nội
17 7930578942 Phan Đình Mỹ Hạnh 10/09/2011 Nữ TP HCM
18 7936138797 Trần Gia Hân 19/12/2011 Nữ TP.HCM
19 7930579034 Nguyễn Minh Hiếu 08/04/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
20 7930578970 Ngô Quang Huy 12/04/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
21 7930579058 Lê Chí Khải 22/12/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
22 7930579065 Nguyễn Vĩnh Khang 19/07/2011 Nam TP HCM
23 7930579092 Trần Vũ Khang 05/03/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
24 7930579193 Bùi Hoàng Minh Khoa 25/09/2011 Nam TP HCM
25 7948652853 Phạm Ánh Khuyên 12/06/2011 Nữ Lâm Đồng
26 7930579221 Nguyễn Trung Kiên 07/04/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
27 7930579222 Đinh Trần Khánh Lam 05/12/2011 Nữ TP HCM
28 7950586892 Nguyễn Đình Lâm 07/01/2011 Nam Tp Hồ Chí Minh
29 7959571657 Nguyễn Phi Long 10/12/2011 Nam Tp Hồ Chí Minh
30 7950586910 Mỵ Quang Minh 07/01/2011 Nam Hà Nội
31 7930579283 Nguyễn Hà Ái Minh 09/12/2011 Nữ TP HCM
32 7930579383 Dương Bảo Ngân 20/06/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
33 7930579385 Đinh Hoàng Tuệ Nghi 25/10/2011 Nữ TP HCM
34 7948652857 Nguyễn Thiện Nhân 03/07/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
35 7930579751 Nguyễn Gia Hải Phong 10/01/2011 Nam TP HCM
36 7948652862 Trần Đăng Vĩnh Phúc 07/11/2011 Nam TP.Hồ Chí Minh
37 7930579696 Hoàng Bá Phước 11/02/2011 Nam TP HCM
38 7930579810 Nguyễn Thái Quân 10/05/2011 Nam TP HCM
39 7930580006 Phan Minh Quân 20/04/2011 Nam TP HCM
40 7930580089 Lê Bảo Quyên 23/01/2011 Nữ TP HCM
41 7930580140 Nguyễn Đức Thịnh 17/08/2011 Nam TP HCM
42 7914333047 Lê Nguyễn Khánh Thy 12/12/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
43 7930580139 Ngô Lê Bảo Trâm 17/02/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
44 7930580118 Huỳnh Ngọc Trúc 27/05/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
45 7930580133 Phùng Phương Uyên 15/05/2011 Nữ Đăklăk
46 7930580252 Đặng Hồ Gia Vĩ 21/04/2011 Nam TP HCM
47 7930580251 Nguyễn Hữu Vinh 09/03/2011 Nam Thành phố Hồ Chí Minh
48 7930580220 Lê Đỗ Quỳnh Vy 18/11/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
49 7930580210 Lê Thanh Vy 29/01/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
50 7930580236 Phùng Khánh Vy 30/04/2011 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88