Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trương Quyền
Thứ tư, 4/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 116

Thực thi UNCLOS và duy trì trật tự pháp lý ở Biển Đông

Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (tiếng Anh: United Nations Convention on Law of the Sea - UNCLOS), cũng gọi là Công ước Luật biển. Ngày 10 - 12 - 1982, Việt Nam cùng 116 đoàn đại biểu các quốc gia đã ký vào Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển. Ngày 23 - 6 - 1994, Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn UNCLOS. Ngày 16 - 11 - 1994, Văn kiện này chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam.

Tác giả: Nhân Dân TV

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88